VTT-henkilösertifioitu märkätilojen vedeneristäjä

Mika Hatakka on VTT-henkilösertifioitu märkätilojen vedeneristäjä, sertifikaatin numero VTT-C-10762-23-14.

VTT SERTIFIOINTIELIMENÄ

VTT: n Sertifiointi ja tuotehyväksyntä on puolueeton ja riippumaton toiminto. Se toteuttaa sekä vapaaehtoiseen sertifiointitoimintaan kuuluvaa, että Euroopan Unionin direktiivien määrittelemää vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa edellytettävää, ilmoitetun laitoksen sertifiointia. Henkilösertifiointi on osa vapaaehtoista sertifiointitoimintaa.

Henkilösertifiointitoiminta kattaa tällä hetkellä

  • märkätilojen vedeneristeen asentajat
  • märkätilatöiden valvojat
  • rakennusten kosteudenmittaajat
  • lämpökuvaajat
  • rakennusterveysasiantuntijat

Toiminnassa noudatetaan kullekin ammattiryhmälle laadittuja osaamisvaatimuksia ja sertifioinnin ehtoja sekä VTT:n yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat saatavissa VTT:n verkkosivuilta http://www.vtt.fi

OSAAMISEN OSOITUS

Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Kirjallinen koe ja näyttö on suoritettava hyväksytysti.
SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLON SÄÄNNÖT

Sertifioitu henkilö sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

  • pitämään itse kirjaa työkohteistaan
  • raportoimaan VTT:lle säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa tekemistään töistä
  • ilmoittamaan muutaman työkohteen VTT:lle joka vuosi mahdollista tarkastuskäyntiä varten (esim. raporttien toimituksen yhteydessä tai erikseen)
  • osallistumaan täydennyskoulutukseen vähintään joka toinen vuosi
  • lähettämään VTT:lle tiedot käydyistä täydennyskoulutuksista, lähettämään ajantasaiset yhteystiedot VTT:lle, jos tiedot muuttuvat ja maksamaan sertifikaatin vuosimaksun